Saldimi

Profesioni i saldatorit kërkon mbi të gjitha saktësi. Kursi "Saldim" i WIFI-t , u ofron pjesëmarrësve njohjen me specialitetet e ndryshme të profesionit të saldimit dhe zbatimin e këtyre njohurive në praktikë. WIFI Albania ofron trajnime në specialitetet e mëposhtme të saldimit:

 

 • Saldimi me hark elekrik

 • Saldimi me gaz inert

 • Saldimi MAG/MIG

 • Saldimi TIG

 • Saldim me teknika të veçanta

 • Saldim i tubave plastike

 • Supervizorë saldimi

Çertifikimi

Pjesëmarrësit e kurseve të saldimit pajisen me çertifikata  të njohura në rang ndërkombëtar, sipas specialiteteve të mëposhtme:

 • Saldator çeliku, sipas normës EN 287-1 ose ISO 9606-1
 • Saldator alumini, sipas normës EN ISO 9606-2

Këto kurse bëjnë përgatitjen për ridhënie, përkatesisht për dhënien e parë të provimit  EN 287, për metodat WIG dhe në oksigjen. Pas një përgatitje të shkurtër, do të jepni provimin.

 • Saldator tubash, sipas normës M7807 Saldator i materialeve plastike, sipas normës EN 13067
 • Saldator hekurbetoni, sipas normës EN 17660 Saldim me oksigjen, sipas normës EN 13133

Këto kurse bëjnë përgatitjen për ridhënie pas tre vjetësh, përkatësisht dhënien e parë të provimit sipas metodës me pikim EN-13133. Mbas një përgatitje të shkurtër, do të jepni provimin.    

 

Për më shumë informacione na shkruani në: saldime@wifi-al.al

WIFI
Albania

Albania

WIFI Albania.
Partneri Juaj ndërkombëtar

Madhësia e shkrimitminusplus
kraftWerk